Hoạt động xã hội

-Với tinh thần vì cộng đồng, Inox Việt Nam luôn mong muốn góp một chút sức lực của mình góp phần mang lại những điều tốt đẹp cho những người kém may mắn trong xã hội.

– Chúng tôi luôn hưởng ứng lời kêu gọi quyên góp của các hội từ thiện, các câu lạc bộ, đội nhóm CTXH để thực hiện các chương trình thăm trẻ em nghèo, mồ côi, hoặc những người không may bị nhiễm chất độc màu da cam.

– Bên cạnh công tác vận động quyên góp trong toàn thể cán bộ công nhân viên, chúng tôi khuyến khích các cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia công tác xã hội, các chương trình vì cộng đồng, cũng như các chương trình hành động bảo vệ môi trường.

– Ngoài ra chúng tôi đang tham gia một số tổ chức, câu lạc bộ chuyên thực hiện các công tác vì người nghèo và giúp đỡ bệnh nhân phát cơm tại một số bệnh viện trên địa bàn Hồ Chí Minh.

– Nhận thấy những đóng góp của mình còn rất nhỏ so với số người cần giúp đỡ trong xã hội, Inox Việt Nam luôn quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xã hội, để có thể góp một phần nhỏ bé của mình vì một cộng đồng biết chia sẻ, giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau.