092.884.3838Chat Zalo

Motor Quạt Hút

Motor quạt hút khói là một trong những động cơ quan trọng của hệ thống hút khói, chụp hút khói, máy hút khói, máy hút mùi bếp công nghiệp được con người sử dụng ngày càng nhiều. Motor quạt hút khói, hút mùi bếp sử dụng hiện tại trong thực tế là loại quạt hút ly tâm. Đó là loại quạt hút chuyên dùng trong hệ thống hút khói. Liên hệ: 0939.578.578.

092.884.3838