092.884.3838Chat Zalo

Hộp Điều Khiển Quạt Hút

Hộp điều khiển quạt hút khói là một bộ phận của Hệ thống chụp hút khói được gắn gần chụp hút khói, có các nút bật tắt, nút điều chỉnh.

Sau khi lắp đặt hệ thống chụp hút cho khu bếp xong, các nhân viên kỹ thuật sẽ hướng dẫn cho những người làm việc trong khu bếp các thao tác, cách thức vận hành thông qua hộp điều khiển.

092.884.3838